זכאות להשתתפות בתשלום עבור שירותי אחות פרטית לאזרחים ותיקים וקשישים

גמלת סיעוד מיועדת לאזרח שהגיע לגיל פרישה ומתגורר בביתו (לא במוסד) ונזקק לעזרת אחות סיעודית בפעולות היומיומיות הטרוויאליות (הלבשה, רחצה, ניידות, השגחה, נטילת תרופות וכו') וכן לאזרחים הנזקקים לשהות אדם במחיצתם למען בטיחותם.

על מנת לעמוד בתקרות הכנסות מסויימות:

יחיד – תקרת הכנסה עד 8307 ₪ מקנה גמלה מלאה

הכנסות הנעות בין 8307 ₪ ועד 13634 ₪ מקנות תמיכה בגובה של 50%

זוג – תקרת הכנסה עד 13634 ₪ מקנה גמלה מלאה

הכנסות הנעות בין 13634 ₪ ועד 20451 ₪ מקנות תמיכה בגובה של 50%

הגמלה מוקנת מטעם המוסד לביטוח לאומי השולח איש מקצוע מטעמו המודד את תלות הקשיש על פי מדד שנקבע מראש.

אזרח שהגיע לגיל 90 יכול לבחור רופא גריאטרי מטעמו שיבוא לבדוק אותו.

הליך קבלת גמלת סיעוד

ההליך, לצערנו, כרוך בטופסולוגיה מופלגת. חלק מהטפסים ממולאים על ידי האזרח המבקש וחלקם ימולאו על ידי הרופא המטפל בקהילה. במקרים של בעיה על רקע מנטאלי נדרש מילוי דו"ח של רופא פסיכוגריאטר המומחה למחלות הזקנה.

לאחר הגשת כל הטפסים במלואם יתואם ביקור של איש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש לצורך בחינת תפקודו וקביעת הזכאות והיקפה.

סוגי גמלת סיעוד100%

  1. גמלה 100% (9.75 ש"ש) – ניתנת לקשיש הזקוק לעזרת אחות סיעודית בביצוע פעולות יומיומיות ונזקק להשגחה רפואית.
  2. גמלה 150% (16 ש"ש) – ניתנת לקשיש הזקוק לעזרת אחות סיעודית בביצוע פעולות יומיומיות ונזקק להשגחה רפואית צמודה ביותר.
  3. גמלה 168% (18 ש"ש) – ניתנת לקשיש שתלוי לחלוטין בעזרת אחות סיעודית לביצוע פעולות יומיומיות.

טרום חוק סיעוד

ישנם קשישים שבעת אישפוזם המשפחה דואגת להגשת הטפסים על מנת שכשישובו יוכלו באופן מיידי לקבל עזרה מאחות סיעודית בתפקוד יומיומי.

מהו תפקידה של שירותי אחות פרטית וסיעודית?

במקרים בהם אזרח זה או אחר עבר הליך רפואי כגון ניתוח וזקוק לטיפול שוטף, שאינו יכול לבצע בעצמו, על מנת להחלים, הרי שהוא נזקק לשירותי אחות פרטית.

אחות פרטית תשהה לצד האדם המחלים ותדאג לכל צרכיו: האחות תפקח על ההחלמה, תדאג למתן עזרה רפואית (זריקות, עירויים, החלפת תחבושת, מתן תרופות, השגחה על מיכשור רפואי ועוד). שהייה פיזית של אחות פרטית לצד המטופל תורמת רבות לתהליך ההחלמה: הידיעה כי כל צרכי המטופל תחת השגחה ומטופלים באופן מיידי על ידי אדם מקצועי מפחיתה לחץ ומקנה אווירה נינוחה על המחלים ומשפחתו.

האחות הפרטית תלווה את כל תהליך ההתמודדות עד להחלמה מלאה של המטופל.

באם נזקק המטופל להמשך טיפול בין כתלי ביתו תלווה אותו האחות, תסעד אותו ותדאג לכל צרכיו.

דרג את המאמר