פונדקאות בארה"ב

פונדקאות, פונדקאות בארה"ב, פונדקאות בארצות הברית|

הליכי פונדקאות לעתים קרובות מתרחשים לא בארץ אלא בחו"ל בניגוד ללא מעט מקומות ברחבי העולם, בישראל פונדקאות היא מותרת על פי חוק