פונדקאות בהודו

פונדקאות, פונדקאות בהודו|

קצת על הליכי הפונדקאות באופן כללי, ועל פונדקאות בהודו ובחו"ל בפרט אם אתם קוראים את השורות האלה, סביר להניח שאתם יודעים דבר