אחות פרטית

השתתפות בתשלום לאזרחים ותיקים עבור שירותי אחות פרטית

זכאות להשתתפות בתשלום עבור שירותי אחות פרטית לאזרחים ותיקים וקשישים גמלת סיעוד מיועדת לאזרח שהגיע לגיל פרישה ומתגורר בביתו (לא במוסד) ונזקק לעזרת אחות סיעודית בפעולות היומיומיות הטרוויאליות (הלבשה, רחצה, ניידות, השגחה, נטילת תרופות וכו') וכן לאזרחים הנזקקים לשהות אדם במחיצתם למען בטיחותם. על מנת לעמוד בתקרות הכנסות מסויימות: יחיד – תקרת הכנסה עד 8307

קרא עוד »