ילד מחוץ לנישואין – תביעת מזונות

כללי|

המקור הנורמטיבי לחיוב תשלומי מזונות במסגרת הבאת ילד מחוץ לנישואין בישראל, דיני המשפחה מבוססים על הדין העברי ושאובים מהמקורות היהודיים. תחום זה