קורס מדריכי רכיבה טיפולית לבעיות רגשיות

כללי, קורסים|

קורס מדריכי רכיבה טיפולית לבעיות רגשיות רכיבה טיפולית כוללת שני תחומים עיקריים. התחום הראשון הוא טיפול בבעלי פגיעות פיזיות ונוירולוגיות,