תביעת מזונות

ילד מחוץ לנישואין

ילד מחוץ לנישואין – תביעת מזונות

המקור הנורמטיבי לחיוב תשלומי מזונות במסגרת הבאת ילד מחוץ לנישואין בישראל, דיני המשפחה מבוססים על הדין העברי ושאובים מהמקורות היהודיים. תחום זה של הסדרת תשלומי מזונות במקרים של הבאת ילד מחוץ לנישואין, נופל בגדרי דיני המשפחה. המשפט העברי, המתקדם ביותר בהשוואה לדינים המקבילים של דתות אחרות, פוסק לטובת הילד ובעד חיוב תשלום מזונות על ידי

קרא עוד »