חידושים בתחום הדפוס – המהפכה הדיגיטלית

דפוס, כללי, שירותי דפוס|

בתי דפוס קיימים כבר למן המאה ה 15, מאז פיתח גוטנברג את מכבש הדפוס הראשון. מאז עברו על ענף הדפוס שינויים ומהפכות