סממנים לביצוע הערכה גריאטרית

הערכה גריאטרית הנה כלי המשמש בני משפחה וקשישים לשם שיפור מצבם הערכה גריאטרית הנו השם הניתן לסדרת פעולות אשר נועדה לבחון את חייו ואיכות חייו של הקשיש. ההערכה מתמקדת במגוון רחב של תחומי חיים כגון מצבו הבריאותי של הקשיש, מצבו הנפשי, מידת העצמאות שלו ועוד. מטרת ההערכה הנה לחשוף נקודות תורפה בדרך הטיפול בקשיש או […]

How does Crypto QR code generator works?

Despite the appearances of teenaged history of QR codes, the real white of their target and reasons after developments goes endorse to the year 1960. Barcodes were meant to put by as much multiple advice as doable to staff automatize displaying multiple pieces of information gathered in the computer systems. Inventing barcodes enabled the enterprise […]